VOLEBNÍ PROGRAM 2022

img_slide_tvare.jpg


SDRUŽENÍ PRO ROKYTNICI je seskupení lidí z různých oborů, kteří se rozhodli svým časem, schopnostmi a zkušenostmi přispět k rozvoji našeho města. Všichni máme svoji minulost, současnost i budoucnost úzce spjatou s Rokytnicí v Orlických horách. Aktivně tady žijeme, a proto vidíme nedostatky i příležitosti, na kterých je potřeba pracovat, aby naše město bylo lepším místem pro život nás všech. Z toho vychází i hlavní cíle, na kterých budeme pracovat v této složité době, pokud získáme vaši důvěru.   

Řešení energetické situace

Pomůžeme městu a jeho občanům s řešením aktuální složité energetické situace. Příležitost vidíme například ve využití alternativních zdrojů energií a snižování energetické náročnosti budov.

Efektivní čerpání dotací

Budeme podporovat pouze dotační aktivity, které našemu městu přinesou přímý užitek a nebudou v této složité době nepřiměřeně zatěžovat rozpočet města. Cílem je šetřit prostředky města jen na takové projekty, které jsou pro město a jeho občany skutečně důležité.

Podpora dopravní infrastruktury

Podpoříme rozšíření počtu parkovacích míst ve městě. Vytvoříme podmínky pro opravy a údržbu místních komunikací zejména tam, kde to jejich situace nutně vyžaduje.

Podpora spolků i aktivních jednotlivců

I nadále budeme plně podporovat organizace i jednotlivce, kteří budou chtít vlastní iniciativou organizovat společenské, kulturní a sportovní akce v Rokytnici.

Rozvoj bydlení v Rokytnici

Budeme podporovat lidi se zájmem o vybudování vlastního bydlení v Rokytnici.

Rozvoj a údržba stávajících volnočasových zařízení

V Rokytnici se nám podařilo vybudovat spoustu příjemných zón pro trávení volného času, například dětská hřiště, sportovní areály a podobně. Budeme tato zařízení dále rozvíjet, udržovat a starat se o jejich dobrý stav, aby co nejlépe sloužila občanů Rokytnice.    

Vzhled města

Budeme pracovat na zkrášlení našeho města s důrazem na jeho centrum.


Chtěli bychom touto cestou poděkovat voličům, kteří se zúčastnili komunálních voleb dne 23. a 24. září a dali nám platný hlas.
Děkujeme za důvěru a podporu, kterou jste nám projevili i v minulých volebních obdobích. 

SDRUŽENÍ PRO ROKYTNICI